Технологии

Използваме най-популярните, най-добрите и най-лесните за използване от клиента технологии. Въпреки това, непрекъснато правим тестове с нови технологии, с цел повишаване качеството на предлаганите цялостни решения и уеб услуги.

Работим с всякъв софтуер – от безплатен до платен, както и разработваме наш софтуер по поръчка на клиента.

Най-популярните софтуерни решения и технологии, използвани за клиенти са:

  • HTML 5 – нова ера в уеб технологиите
  • CSS 3 – заедно с HTML 5, предоставя огромно количество възможности в уеб технологиите
  • PHP 5+ – език за програмиране, специално за разработка на уеб приложения
  • MySQL 5+ – безплатен софтуер за бази данни, заедно с PHP позволява изработката на динамични сайтове
  • jQuery – популярна JavaScript библиотека, с неограничени възможности
  • WordPress – безплатна блог и CMS система, подходяща за всякакви нужди (използва всички изброени технологии)
  • Joomla – безплатна CMS система, подходяща за всякакви нужди
  • Drupal – безплатна CMS система, подходяща за всякакви нужди
  • …още много технологии, които използваме по-рядко…