Хостинг за уеб сайт – управление

Услугата „управление и поддръжка на хостинг за уеб сайт“ (managed hosting / managed wordpress hosting) предоставя на клиентите ни възможност да акцентират върху своята дейност и бизнес, вместо допълнителни дейности като техническа поддръжка на вашия сайт и вашите имейл акаунти. Ние управляваме вашия хостинг акаунт и ви сигнализираме, когато има нужда да се правят промени.

При нововъзникнали нужди консултираме клиента за най-добрите практики, за да може да вземе решение за най-подходящия подход за всяка ситуация. Така предаваме нашият богат опит, опитвайки се да ви спестим грешки, които вече са допускани.

Избор на хостинг

Изборът на хостинг се свежда до няколко важни неща:

  • локация на хостинг сървъра – може би най-важното, защото зависи от аудиторията на сайта
  • поддръжка – също важна подробност, която може да създаде или спести много нерви
  • параметри на хостинга – трябва да се подберат подходящи параметри, който да осигурят добър ъптайм и бързо зареждане на сайта
  • бързина на зареждане – афектира SEO оптимизацията и класирането в търсачките
  • цена (не най-важното, но все пак определящ фактор)

Управление на домейн

Услугата „управление на домейн“ включва: закупуване/наемане на домейн име, конфигуриране и настройка на домейн, подновяване на домейн.

За повече подробности вижте Управление на домейн.

Ако имате въпроси, моля свържете се с нас, за да ги разясним!