Управление на домейн

Услугата „управление на домейн“ включва: закупуване/наемане на домейн име, конфигуриране и настройка на домейн, подновяване на домейн.

Тя е взаимно свързана с услугата управление на хостинг, но може да се изпълнява отделно – от отделен екип.

Целта на управлението на домейн и хостинг от нас е да се концентрирате върху развитието на своя бизнес и дейности. Така имате по-голям шанс да успеете в конкурентни пазари и спестява нуждата да наемате ИТ специалист за тази дейност.

Управление и поддръжка на хостинг

Услугата управление и поддръжка на хостинг (managed hosting) осигурява всички технически дейности и настройки, които трябва да се направят, за да работят вашия сайт и вашите имейл акаунти. Ние управляваме вашия хостинг акаунт и консултираме клиента за най-добрите практики, за да може да вземе решение за най-подходящия подход за всяка нужда.

Ако имате въпроси, моля свържете се с нас, за да ги разясним!