Контакти

За връзка с нас използвайте следните контактни данни:

E-mail: mail@gndteam.com (оставете име, фирма, телефони за обратна връзка)
LinkedIn страница: https://www.linkedin.com/company/gndteam/

За да получите оферта, моля отделете време и опишете подробно какво е нужно!